Attester

De fleste attester foretages af lægen. Der er stor forskel på attester, især hvor omfattende de er. Det betyder, at bestiller man tid til en attest, bør man orientere personalet, hvor mange sider attesten indeholder, samt om der skal medbringes eksempelvis urinprøve eller foretages blodprøver.

Ved mange attester som ønskes af tredje part, fx. forsikringsselskab, offentlig myndighed eller arbejdsgiver, er der indgået aftale om honorering af attesten mellem lægeforeningen og tredje part. I tilfælde, hvor der ikke er indgået aftale – fx. attestering af afbudsforsikring som følge af sygdom før rejse – er det patienten selv, der betaler. Honorarets størrelse afgøres af lægen under hensyntagen til attestens omfang

OBS at attester bedes afregnet ved tidspunktet for konsultationen. Vi modtager kontanter eller MobilePay. Vi modtager ikke Dankort.

Kørekortsattest

Til kørekortattest skal der siden 2019 ikke længere bruges foto til selve attesten. Dog skal der bruges foto til kørekortet, se politiets vejledning nedenunder.

Mød op 10 min. før aftalt konsultation og få udleveret forsiden til attesten som SKAL UDFYLDES I KONSULTATIONEN.

Politiets regler om kørekort

Regler for foto til kørekort

Sygemelding

Den tidligere anvendte sygemelding er afløst af Mulighedserklæringen, som er en attest i to dele:

1. del udfyldes af dig selv og din arbejdsgiver i fællesskab. Denne del skal underskrives af jer begge og medbringes af dig ved en konsultation hos lægen.

2. del udfyldes af lægen ved konsultationen, hvorefter du får hele attesten med retur til din arbejdsgiver.

Attesten skal udfyldes når din arbejdsgiver beder om det og skal betales af denne.
Såfremt arbejdsgiveren ikke ønsker en Mulighedserklæring, men alligevel ønsker dokumentation for dit sygefravær, kan denne bede om en Frihåndsattest fra lægen. Dette skal gøres skriftligt, og arbejdsgiveren skal begrunde hvorfor han/hun ønsker Frihåndsattest i stedet for Mulighedserklæring. Arbejdsgiveren skal også betale for Frihåndsattesten.

Du kan hente og udskrive Mulighedserklæringen ved at klikke på linket herunder.

Mulighedserklæringen