Jannie Sørensen, praktiserende læge

Født 1961. Uddannet 1990. Praktiserende læge siden 2001. Bredt uddannet på hospitaler i Region Hovedstaden.

Sidebeskæftigelse:

Lægelig repræsentant i Rudersdal kommunes lægekontakt udvalg (samt tidligere i Birkerød) fra 2003-2017.

Konsulent i region Hovedstaden – Kap-H – Kvalitet i almen praksis, fra 2008-2016. Konsulentarbejdet handlede om at fremme samarbejde mellem almen praksis, hospitaler og kommuner  – samt fremme den faglige og organisatoriske kvalitet i almen praksis.

Deltager løbende i efteruddannelse.

Camilla Sachs, praktiserende læge

Født 1965. Cand.med. 1996. Praktiserende læge siden 2005. Bredt uddannet på hospitaler i Region Hovedstaden.

Sidebeskæftigelse:

Ved siden af praksis ansat som redaktør på hhv. Lægehåndbogen og Patienthåndbogen, hvor jeg sidder med i den primære redaktionsgruppe. Patienthåndbogen er et elektronisk sygdomsleksikon for alle borgere i Danmark, og den ejes af Danske Regioner og de 5 regioner i Danmark.

Deltager løbende i efteruddannelse.

Janne Wulff Christensen, sygeplejerske

Født i 1961. Uddannet som sygeplejerske i 1985.

Har i hospitalsregi været ansat på reumatologisk/infektionsmedicinsk afdeling, på lungemedicinsk afdeling, på gynækologisk/ obstetrisk afdeling og til slut på dialyseafdeling. Har siden 2002 været ansat i lægepraksis på Tværvej og flyttede med til Hovedgaden ved opdelingen.

Deltager løbende i efteruddannelse.

Anouk Havgaard, lægesekretær

Født 1968. Uddannet som lægesekretær 1991.

Ansat siden november 2015. Har arbejdet i såvel private praksis (almen medicin, gynækologi, øre-næse-halslæge og hudlæge) som på hospitaler. De sidste 6 år på kirurgisk afdeling, Gentofte Hospital.

Deltager løbende i efteruddannelse.