Pneumokok vaccination PPV23

Fra den 22. april 2020 vil der blive tilbudt gratis vaccination til beboere på plejehjem, personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom samt ældre ≥ 65 år som har forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom på grund af kronisk sygdom.

Fra efteråret vil andre grupper, i takt med at vacciner er til rådighed, også blive tilbudt pneumokokvaccination. Dette gælder personer der er fyldt 65 år, som ikke tilhører en risikogruppe, samt personer under 65 år med forhøjet risiko for invasiv pneumokoksygdom.

PPV23 er valgt frem for den 13-valente pneumokokvaccine (PCV13) grundet den væsentlig bredere dækning , og fordi IPS forårsaget af de 13 pneumokokserotyper i PCV13 er reduceret  i forekomst efter introduktion af PCV13 i børnevaccinationsprogrammet.

Vaccination tilbydes personer i risikogruppe, der ikke er vaccineret indenfor de sidste 6 år. Hos personer med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom kan der, efter lægelig vurdering, tilbydes vaccination med kortere interval, forudgået af antistofmålinger.

Links til relevante artikler

Statens Serum Institut